Wat is de betekenis van de voornaam Etsje?

Voornaam Etsje

Zie Ede

Zie ook:
Ede

Voorkomen Etsje als man (eerste naam):
0
Voorkomen Etsje als man (tweede naam):
5
Voorkomen Etsje als vrouw (eerste naam):
5
Voorkomen Etsje als vrouw (tweede naam):
5