Wat is de betekenis van de voornaam Geu?

Voornaam Geu

Men kan slechts gissen naar de herkomst van een dergelijke verkorte naam. Het kan bijvoorbeeld een verkorting en vleivorm van een naam beginnend met god- zijn (zie god- en de namen die beginnen met deze stam); vergelijk Goetjen (Groningen 1655) = Gotjen (1656) = Goetien (1659) = Geugie (1673); oorspr. een mannelijke vorm (H.T.J. Miedema in: Studies over Friese en Groningse familienamen, 35), zie ook Goede.

Zie ook:
Goede

Voorkomen Geu als man (eerste naam):
5
Voorkomen Geu als man (tweede naam):
5
Voorkomen Geu als vrouw (eerste naam):
0
Voorkomen Geu als vrouw (tweede naam):
0